Trang chủ

Thời trang

Tư vấn Doanh nghiệp

Vật liệu xây dựng

Điện máy

Bao bì

Ẩm thực

Tiền điện tử

Rao vặt

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Tin Mới
Tuesday, 21/05/2024 |

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên

5.0/5 (1 votes)

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay được nhiều cá nhân / chức lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong loại hình công ty TNHH lại bao gồm: Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên. 

Cả 2 loại hình này có một vài điểm tương đồng với nhau nhưng chúng khác nhau nhiều yếu tố như về cơ cấu hoạt động tổ chức, vốn điều lệ, số lượng thành viên của từng loại hình doanh nghiệp.

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên

Bài viết dưới đây Tân Thành Thịnh sẽ  phân tích và so sánh giữa Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình.

1. Đặc điểm công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên.

Trước khi so sánh giữa công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Công ty TNHH 1 thành viên là gì? Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

 • Theo điều 74, Luật doanh nghiệp 2020, quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). 

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 • Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH 2 thành viên là:doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.


1.1 Những điểm giống nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên là 2 thành viên

Theo các quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên có những điểm giống nhau như:

 • Đều có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của mình.
 • Có thể điều chỉnh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ;
 • Không bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát;
 • Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp công ty TNHH chuyển thành công ty cổ phần.
 • Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, phá sản, giải thể tương tự như nhau.

1.2 Những điểm khác nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

Bên cạnh những điểm giống nhau thì công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên là 2 loại hình doanh nghiệp khác nhau nên sẽ có nhiều điểm khác nhau. Cụ thể:

a) Về số lượng thành viên/cổ đông

 • Công ty TNHH 1 thành viên: Chỉ có 1 thành viên duy nhất là chủ sở hữu công ty, chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Công ty TNHH 2 thành viên: Số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50, thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân

b) Về chế độ chịu trách nhiệm

- Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

- Công ty TNHH 2 thành viên: 

 • Đối với công ty: chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty.
 • Đối với các thành viên: chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

c) Về vốn và phương thức huy động vốn

- Công ty TNHH một thành viên: 

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp vào công ty.
 • Không được phát hành cổ phần để huy động vốn.
 • Không được giảm vốn điều lệ, nếu muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác

- Công ty TNHH 2 thành viên: 

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty.
 • Không được phát hành cổ phần đề huy động vốn.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có quyền giảm vốn điều lệ hoặc tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên; Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

d) Quyền chuyển nhượng vốn góp

Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng và định đoạt toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên: Thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại.

Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán và sau đó nếu các thành viên còn lại không mua, thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.

e) Về cơ cấu tổ chức

- Công ty TNHH MTV: 

+ Do tổ chức làm chủ sở hữu: được tổ chức, quản lí theo 1 trong 2 mô hình sau đây:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

+ Do cá nhân làm chủ sở hữu: bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc

- Công ty TNHH 2 thành viên: 

Cơ cấu công ty TNHH 2 thành viên như sau:  

 • Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 
 • Trường có từ 11 thành viên trở lên phải thành lâp ban kiểm soát

Có thể thấy điểm khác nhau cơ bản giữa công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên là số lượng thành viên. Vì thế, nếu muốn thành lập công ty TNHH trước hết cần xác định số lượng thành viên, từ đó lựa chọn loại hình công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên.

Nếu cá nhân, tổ chức muốn mình là người duy nhất làm chủ sở hữu thì lựa chọn công ty TNHH 1 thành viên, còn muốn huy động thêm nguồn vốn thì nên chọn công ty TNHH 2 thành viên.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

2. Chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

Khi công ty TNHH 1 thành viên muốn huy động vốn từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác để mở rộng sản xuất kinh doanh thì có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên.

Chủ sở hữu công ty chỉ được chuyển đổi loại hình công ty khi đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. Và doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định.

2.1 Phương thức chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

 • Chuyển nhượng hoặc cho tặng một phần vốn của chủ sở hữu cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.
 • Huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.
 • Kết hợp cả hai phương thức trên.

2.2 Hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

- Danh sách thành viên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và các giấy tờ kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên là cá nhân.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

2.3 Các bước huyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

 • Bước 1: Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên ra quyết định về việc chuyển nhượng vốn hoặc huy động thêm vốn góp.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên như đã hướng dẫn.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ và đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư nơi Công ty TNHH 1 thành viên đặt trụ sở.
 • Bước 4: Khắc và công bố mẫu dấu của Công ty chuyển đổi.
 • Bước 5: Công ty thực hiện đăng bố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh hiểu được những khó khăn cũng như những vướng mắc mà các khách hàng mắc phải khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. 

Vì thế, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty giúp khách hàng nắm rõ mọi thủ tục thành lập cũng như vấn tất cả vấn đề  pháp lý liên quan trong việc vận hành doanh nghiệp.


a) Gói dịch vụ tư vấn - thành lập công ty của Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn – thành lập doanh nghiệp do Tân Thành Thịnh cung cấp bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ A – Z với những công việc sau:

 • Tư vấn các quy định về thành lập công ty
 • Tư vấn tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh ( nếu khách hàng có nhu cầu)
 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty và các vấn đề có liên quan
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo thông tin khách hàng cung cấp
 • Nộp hồ sơ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 •  Trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty như Công bố thông tin, khắc dấu pháp nhân
 • Hoàn tất thủ tục xin Giấy phép con với các loại hàng hóa cần điều kiện (nếu có)
 • Các vấn đề khác theo yêu cầu khách hàng.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, đúng trình tự pháp luật
 • Chuyên viên thực hiện có chuyên môn cao và kinh nghiệm
 • Chi phí trọn gói không phát sinh
 • Chi phí trao đổi từ ban đầu để khách hàng có thể nắm rõ.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề so sánh công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích. Mọi nhu cầu cần tư vấn các bạn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ.

>> Các bạn xem thêm công ty cổ phần là gì

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN