Giáo trình dạy Tiếng Việt cho người Trung Quốc

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn. Email hỗ trợ: denguyen.pav@gmail.com. Web đăng tin rao vặt chuẩn seo, phiên bản mới nhất Xenforo 2.1 www.raochung.vn, www.diendanraovat.org, www.bao24h.com.vnXét miễn phí cho 100 thanh viên tham gia đầu tiên.
A

Antoda2018

New Member
20 Tháng tư 2019
3
0
1
29
你是否遇到以下场景:
口语已成人生“硬伤“?
• 到越南旅游想要自由行
碰上纹路,就餐,购物时,…
口语发音不准无法畅通交流
• 移居越南融入新环境结交外国友人时…
口语磕碜交流遭遇尴尬
• 要想了解越南合作伙伴,要做生意?
和越南人见面时…
不懂越南人的习惯,怎么做生意,口语结巴词不达意闹笑话
那你一定要参加凤凰中心的越南语班了!纠正发言,涨词汇,练口语,流利说带你从头开始学口语!
从零开始,快速积累真人互动,出口成章
– 30个必备生活话题
– 畅学潮流地道表达
– 越南生存无压力
– 彻底告别哑巴越南语还考虑什么的,赶快登记吧
凤凰汉语-越语培训中心微信:15077070786 客服热线:0965833188 (同步微信)